Politică de confidențialitate

Asociația Pheonix Care Home

Politică de confidențialitate

Centre de îngrijire seniori

  • Servicii de excelență |
  • 5
Contactează-ne

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadru legal îl reprezintă transparența, dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, prin intermediul site-ului nostru web.

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator on-line, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea/restricționarea, ștergerea sau distrugerea.


Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic Politica de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

Cine suntem

Acest site este administrat de  ASOCIAȚIA PHOENIX CARE HOME, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Drum Ponoarele, Nr. 8, Sectorul 1, București, 013382, ROMÂNIA, cod unic de înregistrare fiscală 32824639.

ASOCIAȚIA PHOENIX CARE HOME controlează activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale, în calitate de Operator de Date, în sensul Regulamentului EU 2016/679, regulament disponibil la adresa: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016R0679


Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm
 

Colectăm prin intermediul paginii web, adresa de e-mail, nume și telefon, necesare în vederea completării formularelor de contact.

Folosim datele dvs. personale relevante pentru a pregăti și a furniza serviciile și produsele solicitate de la noi.

Folosim aceste date pentru a vă permite accesul în aplicație și pentru a vă livra astfel serviciile alese de dvs. Ne bazăm în acest caz pe executarea unui contract ca temei al prelucrării datelor personale, dat fiind că de fiecare dată când alegeți opțiunile de mai sus sunteți de acord cu termenii și condițiile de realizare ale acelui serviciu.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele, adresa de e-mail, telefonul, poziția în cadrul companiei, date de facturare, date bancare, precum și alte date cu caracter personal furnizate către ASOCIAȚIA PHOENIX CARE HOME, după cum este necesar pentru îndeplinirea scopurilor de mai sus.


Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Datele colectate sunt folosite pentru a răspunde solicitărilor primite prin intermediul formularelor menționate mai sus.

Există posibilitatea să prelucram unele dintre datele dvs. personale în contextul furnizării serviciilor în baza obligațiilor legale provenite din legislația care reglementează activitatea furnizorilor de servicii din aria financiar contabilă sau din alte prevederi legale specifice care guvernează activitatea noastră. În acest caz, motivele pentru prelucrarea acestor date țin de obligația legală pe care o avem.

De asemenea, putem utiliza datele dvs. de contact (e-mail) pentru a vă furniza serviciul de Newsletter, numai dacă v-ați abonat la un astfel de serviciu și, prin urmare, v-ați exprimat în prealabil consimțământul explicit pentru o astfel de prelucrare a datelor dvs.

Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu mai primi astfel de informații prin următoarele modalități: dezabonare de la newsletter sau transmiterea unui e-mail la adresa asociatiaphoenixcarehome@yahoo.com.

Pagina web www.centre-batrani.ro  colectează în mod automat anumite informații, pe care le stochează în rapoartele sale de trafic. Informațiile despre care vorbim pot include IP-ul dispozitivului de pe care ne vizitați, regiunea sau localizarea generală de unde accesați paginile web, precum și tipul de browser, sistem de operare ori de dispozitiv de pe care accesați.

Utilizăm aceaste informații în temeiul interesului nostru legitim de a observa în ce măsură paginile noastre web corespund nevoilor de afișare ale dispozitivului dvs. particular, pentru a diagnostica eventuale probleme pe care le au serverele noastre atunci când livrează pagini către anumite tipuri de dispozitive, pentru a analiza tendințe, a observa modul în care utilizatorii pot naviga mai bine în paginile noastre.

Nu prelucrăm datele dvs. personale în alte scopuri secundare decât cele pentru care au fost colectate inițial, fără un consimțământ prealabil, fără un interes legitim sau fără un temei legal.


Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal
 

Țn anumite circumstanțe, vom partaja datele personale cu terțe părți:

  • Furnizori terți de servicii – este posibil să folosim furnizori de servicii pentru a prelucra datele dvs. personale în numele nostru.
  • În această categorie pot fi incluse servicii precum: servicii de contabilitate, transmiterea de materiale de marketing, servicii specifice evenimentelor, conferințelor etc. Vă asigurăm că am semnat cu toți furnizorii terți de servicii acorduri de prelucrare a datelor personale și clauze de confidențialitate în vederea protecției datelor dvs. și că nu le permitem utilizarea acestora în alte scopuri.
  • Autorități competente – țn cazul unor cereri întemeiate pe prevederi legale, furnizăm datele dvs. către autoritățile competente, atunci când aceasta este strict necesară pentru detectarea unor fraude, fapte penale și, în general, atunci când prevederile legale ne impun conformarea unei astfel de cerințe.
  • Atunci când ne solicitați expres acest lucru sau ne autorizați în mod expres dezvăluirea datelor dumneavoastră.
  • În cazul unor situații urgente sau cazuri de forță majoră.
  • În cazul în care dezvăluirea este necesară pentru a soluționa litigii, pentru a fi constatat sau exercitat un drept în instanță.

 

Vă asigurăm că datele dvs. nu sunt făcute publice și nu sunt vândute către nici o altă entitate, persoană fizică sau juridică.

Nu transferăm datele dvs. personale către organizații internaționale sau țări în afara Spațiului Economic European.


Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Utilizăm sisteme și proceduri adecvate pentru a proteja și securiza datele personale, vizând în mod special prevenirea prelucrării neautorizate/ilegale, pierderii accidentale sau ilegale, distrugerii accidentale sau ilegale.

Am implementat măsuri pentru identificarea riscurilor, pentru prevenirea și/sau descoperirea breșelor de securitate, pentru documentarea incidentelor de securitate și a datelor afectate de astfel de incidente, pentru remedierea acestora și recuperarea datelor personale.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație folosind tehnologia HTTPS, asigurând astfel confidențialitatea informațiilor pe care le furnizați.

Ștergerea și păstrarea datelor dvs. personale

 

Limităm durata de stocare a datelor dvs. personale la ceea ce este necesar pentru scopurile de prelucrare care v-au fost aduse la cunoștința.

Revizuim necesitatea păstrării în continuare a datelor dvs. personale. Anual vom analiza datele colectate și prelucrate, în vederea filtrării, sortării și continuării prelucrării doar pentru datele al căror scop al prelucrării este actual.
Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate.

Este posibil să păstrăm datele dvs. personale în cazul constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță.

Țn cazul în care păstrarea datelor dvs. personale este necesară în scopuri specificate de lege, putem păstra în continuare aceste date.

 

Drepturile dvs. în legătură cu datele personale

 

Vizitatorii site-ului, beneficiază de toate drepturile prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal, după cum urmează:


Dreptul la informare = dreptul persoanei vizate de a fi informată cu privire la identitatea și datele de contact ale operatorului, scopurile în care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal pentru persoana vizată și condițiile în care pot fi exercitate;

Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obține de la operatorul de date la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele cu caracter personal care o vizează, sunt sau nu prelucrate de către acesta;

Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum și completarea datelor incomplete;

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoană;

Dreptul la restricționarea prelucrării = dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora;

Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere și în mod gratuit, datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către Wise Easy Support către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

Dreptul la opoziție = dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele cu caracter personal care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice în privința persoanei vizate sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

Dreptul de a se adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

Puteți să vă exercitați oricare dintre drepturile dvs. menționate mai sus în legătură cu prelucrarea datelor personale și să aflați mai multe despre acestea, prin trimiterea unui mesaj la adresa de email: asociatiaphoenixcarehome@yahoo.com.

 

Ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dvs. cu cea mai mare atenție și să răspundem întrebărilor pe care le aveți în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data primirii unor solicitări valide. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor.

De asemenea, vă reamintim că aveși dreptul să depuneți plângeri legate de protecția datelor dvs. personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal, având pagina web: http://dataprotection.ro

Distribuie:

Servicii îngrijire bătrâni

Știri și Evenimente

Doar servicii de excelență în îngrijirea celor vârstnici!